me@armanshaban.com

برچسب: مالی غیرمتمرکز

Crypto Blockchain Bitcoin Ethereum Gold Master Arman Shaban

تحلیل جدید کاردانو – 1402/10/20

تحلیل جدید کاردانو: با بررسی چارت کاردانو در تایم فریم هفتگی (لگاریتمی) میبینیم که قیمت بعد از رسیدن به محدوده ی عرضه ی 0.67 با ریزش همراه شد و تا 0.46$ هم اصلاح کرد ! اگر قیمت زیر محدوده ی عرضه ی 0.56$ تا 0.68$ تثبیت بشه احتمال ریزش بیشتری رو از کاردانو در میان مدت…
Read more

Crypto Blockchain Bitcoin Ethereum Gold Master Arman Shaban

تحلیل جدید بیتکوین – 1402/10/19

تحلیل جدید بیتکوین: با بررسی مجدد چارت بیتکوین در تایم فریم 4 ساعته مشاهده میکنیم که قیمت پس از یک اصلاح اولیه توانست تا محدوده ی عرضه ای که مشخص کرده بودیم رشد کنه و تا 44370$ اصلاح کنه ، پس از آن باز با فشار تقاضا همراه شد و توانست با یک شکست قدرتمند تا…
Read more

Crypto Blockchain Bitcoin Ethereum Gold Master Arman Shaban

تحلیل جدید بیتکوین – 1402/10/05

تحلیل جدید بیتکوین:همینطور که مشاهده میکنید قیمت از محدوده ای که مشخص کرده بودیم شروع به اصلاح کرد و با بیش از 3.5% ریزش توانست به 42150$ برسد ! همینطور که روی چارت هم میبینید فعلا قیمت در یک محدوده ی تقاضا قرار گرفته ، به خاطر همین 2 بار واکنش مثبت به این سطح…
Read more

Crypto Blockchain Bitcoin Ethereum Gold Master Arman Shaban

تحلیل جدید بیتکوین – 1402/10/01

تحلیل جدید بیتکوین: با بررسی چارت بیتکوین در تایم فریم 2 ساعته مشاهده میکنیم که قیمت در محدوده ی 43600$ در حال معامله میباشد و در صورتی که قیمت نتونه مجددا به بالای 44700$ نفوذ کنه شاهد ریزش بیشتر از قیمت خواهیم بود ! محدوده های تقاضا مهم به ترتیب 42700$ تا 43000$ و 40200$ تا…
Read more